Ny oppdatering: Enkel deling av nyhetsbrev

Anders Steinlein

Det er jammen lenge siden vi utviklet denne funksjonaliteten – men du kan fortsatt dele av hjertens lyst!

Standard dele-knapperNyeste oppdatering av MailMojo 2 betaen ble i går lansert. Den største og mest spennende nyheten er støtte for at mottakere enkelt kan dele nyhetsbrev på Facebook eller Twitter, om malen er tilrettelagt for det.

Nytt mal-element: <mm:share>

Det nye elementet <mm:share> trenger å vite hvilken sosial tjeneste den skal føre til deling på. Per i dag støtter vi Facebook og Twitter (deling via e-post kommer i fremtiden), som angis med attributten on, slik at hele elementet blir <mm:share on="facebook" /> eller <mm:share on="twitter" />. Dette vil føre til standard deleknapper som vist på bildet ovenfor.

Dersom du ønsker å bruke annen grafikk for knappene, eller kanskje bare bruke tekst, er det fullt mulig ved å gi ditt eget innhold til elementet. Eksempler på dette, samt hvordan deling på Twitter kan spesifisere en tilpasset statustekst for Twitter-meldingen, er:

<mm:share on="facebook"><img src="my_share_button.png" /></mm:share>
<mm:share on="facebook">Del på Facebook</mm:share>
<mm:share on="twitter" content="Dette nyhetsbrevet er verdt å lese:" />

I tillegg støttes attributtene style og lang. De kan brukes for henholdsvis å gi CSS til dele-lenken som genereres og bestemme språket for statusteksten for deling på Twitter. Av språk støttes foreløpig norsk, svensk, dansk og engelsk. Disse spesifiseres med henholdsvis no, sv, da og en i verdien til lang-attributten.

Annet nytt?

Av mindre, men fortsatt nyttige forbedringer er enkel utskrift av statistikk for nyhetsbrev, mer strømlinjeformet bilderedigering (unødvendige innstillinger er nå fjernet) og oppdatert språkstøtte for på- og avmeldingssider (her støttes også norsk, svensk, dansk og engelsk).

I tillegg har vi lagt til rette for en spesialisert URL for visning av ditt siste nyhetsbrev: http://[ditt-brukernavn].mailmojo.no/m/latest. Den adressen vil alltid føre til ditt sist sendte nyhetsbrev. Det kan være nyttig for eksempelvis å ha en lenke på din hjemmeside for å «se vårt siste nyhetsbrev».