Vår antispam-policy

Holdninger mot spam og retningslinjer for våre brukere.

Ingen liker søppel

Som leverandør av e-posttjenester er vi avhengig av pålitelighet, og tar spam (også kalt søppelpost) svært alvorlig som det problemet det er. Ved å registrere deg for en MailMojo-konto forplikter du deg også til å følge denne antispam-politikken. Misbruk vil føre til umiddelbar sletting av din konto.

Du kan sende e-post til…

Du kan kun sende nyhetsbrev til de som eksplisitt har gitt deg samtykke. Dette er minstekravet for bruk av MailMojo, og gjelder uansett hvor dine mottakere befinner seg. For mottakere i andre land forpliktes du i tillegg til å følge relevante lover i de respektive landene. Samtykke har du fra:

  • Kunder som har kjøpt varer eller tjenester fra deg innenfor de siste to år.
  • Personer som eksplisitt har bedt om å motta nyhetsbrev fra deg, f.eks. gjennom et påmeldingsskjema på dine nettsider.
  • Personer som via en annen transaksjon med deg har godkjent å motta dine nyhetsbrev, eksempelvis ved innmelding i en interesseorganisasjon.

Du kan IKKE sende e-post til…

Alt som faller utenfor listen i forrige avsnitt er ikke tillatt. For å gi noen konkrete eksempler om hva det innebærer kan du ikke bruke MailMojo for å sende til:

  • Personer som ikke har gitt deg eksplisitt samtykke til å sende de nyhetsbrev.
  • Adresser fra kjøpte, leide eller lånte e-postlister fra en tredje part.
  • Generelle bedriftsadresser (f.eks. av typen post@firmaet.no) uten samtykke. Dette betyr at noe som er tillatt i Markedsføringsloven ikke nødvendigvis er godkjent i MailMojo.

Alltid gi mulighet for avmelding

Ved utsendelse av nyhetsbrev og annen ikke-intern markedsføring forpliktes du til alltid å informere mottakeren om muligheten til å melde seg av din e-postliste. Du skal respektere disse ønskene omgående. Dette gjøres enkelt og automatisk med MailMojo ved å sørge for å inkludere en avmeldingslenke i din e-postmal.

Spørsmål?

MailMojo er en tjeneste utviklet og levert av Eliksir. Har du spørsmål til vår antispam-policy eller tjenesten generelt, setter vi pris på om du tar kontakt.