Vår personvern-policy

Hvordan vi beskytter de opplysninger du gir oss.

Våre løfter til deg

  1. Dine personlige opplysninger og kundeinformasjonen du oppgir under registrering behandles strengt fortrolig. De blir aldri solgt, byttet eller gitt bort ved mindre vi blir tvungen av lov.
  2. MailMojo-kontoer krever brukernavn og passord for å logge inn. Alle passord er krypterte på våre servere, slik at ingen (selv ikke vi) kan lese passordene. Vi kan kun sette nytt passord.
  3. Dine lister med kontakter er trygt lagret på våre servere. Vi vil aldri under noen omstendigheter stjele dine kontaktlister, ta kontakt med dem, selge dine kontaktlister eller dele dem med andre – ved mindre vi blir tvungen av lov.
  4. Kun strengt autorisert personell hos oss har tilgang til dine kontaktlister og data. Dette er kun for å kunne yte kundeservice og kontrollere mistanke om misbruk av MailMojo.
  5. Utover e-poster automatisk generert av MailMojo (tilsending av nytt passord, bekreftelse på registrering, o.l.) sender vi kun ut e-post til registrerte brukere for å gi nyttig informasjon om oppgraderinger av tjenesten. Denne typen informasjon kan dere melde dere av ved å følge avmeldingslenken i bunnen av en slik e-post.

Spørsmål?

MailMojo er en tjeneste utviklet og levert av Eliksir. Har du spørsmål til vår personvern-policy eller tjenesten generelt, setter vi pris på om du tar kontakt.