Blogg

Oppdateringer i 2010: Enkel deling av nyhetsbrev, med mer

Anders Elieson Steinlein

Anders Elieson Steinlein

Det er jammen lenge siden vi utviklet denne funksjonaliteten – men du kan fortsatt dele av hjertens lyst! Og lese mer om vår funksjonalitet for å lage og sende nyhetsbrev, for ikke å nevne mye ny funksjonalitet for å administrere e-postlister og flere fine designmaler.
Den største og mest spennende nyheten er støtte for at mottakere enkelt kan dele nyhetsbrev på Facebook eller Twitter, om malen er tilrettelagt for det.

Nytt mal-element: <mm:share>

Det nye elementet <mm:share> trenger å vite hvilken sosial tjeneste den skal føre til deling på. Per i dag støtter vi Facebook og Twitter (deling via e-post kommer i fremtiden), som angis med attributten on, slik at hele elementet blir <mm:share on="facebook" /> eller <mm:share on="twitter" />. Dette vil føre til standard deleknapper som vist på bildet ovenfor.
Dersom du ønsker å bruke annen grafikk for knappene, eller kanskje bare bruke tekst, er det fullt mulig ved å gi ditt eget innhold til elementet. Eksempler på dette, samt hvordan deling på Twitter kan spesifisere en tilpasset statustekst for Twitter-meldingen, er:
I tillegg støttes attributtene style og lang. De kan brukes for henholdsvis å gi CSS til dele-lenken som genereres og bestemme språket for statusteksten for deling på Twitter. Av språk støttes foreløpig norsk, svensk, dansk og engelsk. Disse spesifiseres med henholdsvis no, sv, da og en i verdien til lang-attributten.

Nyhetsbreveditoren

 • Oppgradert den underliggende editoren for selve innholdsredigeringen til nyeste versjon. Retter flere feil og har bedre ytelse.
 • Unngå kopiering av stil når man limer inn innhold fra andre nettsteder eller f.eks. Word. Gjør kopier/lim inn fra andre kilder mer pålitelig.
 • Å fjerne alt innhold fra et redigerbart felt fungerer nå. Tidligere var dette ikke mulig.
 • Økt standardhøyden på vinduene for innholdsredigering.
 • Fikset enkelte feil med editoren i Internet Explorer 7.

Kontakter

 • Toppfeltet til tabellen som lister kontakter følger nå med vinduet nedover. Dette gjør det enklere å behandle kontakter enkeltvis ved at knappene for f.eks. statusendring alltid er synlig i vinduet.
 • Fikset en feil som kunne gi brukere feilmelding ved påmelding. Skjedde kun når man allerede var påmeldt der e-postadressen hadde forskjellige store/små bokstaver.
 • Nullstilling av søkekriterie eller filterkriterier i kontaktlisten nullstiller nå henholdsvis bare søket eller filtreringen.

Annet

 • Fikset en feil som førte til at personalisering av nyhetsbrev ikke fungerte. Bruk av personaliseringskodene $(firstname), $(name), osv. fungerer med andre ord igjen nå.
 • Fikset en feil med maleditoren som i noen særtilfeller med feilaktig HTML-kode kunne gjøre koden ytterligere gal. Dette kunne igjen resultere i visuelle feil i nyhetsbreveditoren.
 • Bruk av merkelapper (tags) i påmeldingsskjemaer krever ikke lenger at merkelappene eksisterer fra før.
 • Korrigert håndtering av data som kommer fra påmeldingsskjemaer med enkodinger forskjellig fra UTF-8.
 • Enkel utskrift av statistikk for nyhetsbrev.
 • Mer strømlinjeformet bilderedigering (unødvendige innstillinger er nå fjernet).
 • Oppdatert språkstøtte for på- og avmeldingssider (her støttes også norsk, svensk, dansk og engelsk).
 • Lagt til rette for en spesialisert URL for visning av ditt siste nyhetsbrev: http://[ditt-brukernavn].mailmojo.no/m/latest. Den adressen vil alltid føre til ditt sist sendte nyhetsbrev. Det kan være nyttig for eksempelvis å ha en lenke på din hjemmeside for å «se vårt siste nyhetsbrev».

Kom i gang helt gratis

Fyll inn din e-postadresse, så er du i gang med Mailmojo om få strakser.
Mailmojo

© Mailmojo AS, 2006–2024. Org.nr. 932 054 787 MVA.

hei@mailmojo.no21 42 30 30