Blogg

Når bør du sende nyhetsbrev for å få best respons på din e‑postmarkedsføring?

Anders Elieson Steinlein

Anders Elieson Steinlein

Denne artikkelen er ikke helt oppdatert, så tallene i dag kan være litt annerledes. Du kan sjekke ut nyere tall her og lese mer om frekvens i denne posten.
Vi får med jevne mellomrom spørsmål om når det beste tidspunktet å sende nyhetsbrev på er. Det beste alltid vil være å prøve forskjellige tidspunkter for å se hva som fungerer best for din e-postmakedsføring. Men er det alltids interessant å se på generelle trender.

De 6 vanligste feilene innen e-postmarkedsføring

Last ned gratis PDF som lærer deg hvordan du unngår de 6 vanligste feilene som gjøres med nyhetsbrev
Vi har derfor analysert et representativt utvalg av nyhetsbrev sendt fra MailMojo i senere tid. Tall fra over 30 millioner e-poster kan gi noen generelle svar på når det beste tidspunktet faktisk er. Noen tider på døgnet på enkelte dager er blanke i tabellene du får se nedenfor. Dette er enten på grunn av for få mottakere for kampanjene sendt på tidspunktene for å gi relevante data, eller på andre måter mindre representativt datagrunnlag.
Mobil som lyser opp i mørket

Foto: Dan Gold

Litt bakgrunn

Før vi ser på resultatene er det nyttig å se på grunnlaget vi baserer oss på, nærmere bestemt hvilke dager og tider på døgnet det går ut flest nyhetsbrev. I alle tabellene i dette innlegget er forøvrig kolonnene dager (mandag til søndag) og radene er time på døgnet (kl 00-01 til kl 23-00).
Her ser vi umiddelbart at mandag formiddag er overlegent det mest populære tidspunktet å sende kampanjer på, etterfulgt av fredag formiddag. Utover det er hverdagene relativt like, med hovedvekt av utsendelsene innenfor arbeidstid. Logisk nok, når de fleste jobber med sin e-postmarkedsføring fra, nettopp, jobb. Et litt mer overraskende funn er kanskje at søndag ettermiddag/tidlig kveld er såpass populært – mer enn tilsvarende tidspunkt på hverdagene.

Åpninger og klikk fordelt på timer og dager

Med dette i bakhodet går vi over til resultatene. Når bør du sende dine kampanjer for å få flest mulig åpninger eller klikk? Merk at tabellene viser gjennomsnittet av henholdsvis åpningsrate og klikkrate på nyhetsbrev ut i fra sendingstidspunktet., Eksempelvis er prosentverdiene på mandag kl. 05 snittet av åpningsraten eller klikkraten på nyhetsbrevene sendt i løpet av den timen. Det er uavhengig av når mottakeren faktisk gjorde selve åpningen eller klikket.
Første tabellen er åpningsrate etterfulgt av tabellen med klikkrate:
Det første interessante vi kan se sammenliknet med når det er mest populært å sende nyhetsbrevene, er at det ikke nødvendigvis har sammenheng med når de beste resultatene oppnås. Mens de fleste utsendelsene skjer på formiddagen, ser det ut som de sendt på ettermiddag/kvelden generelt sett får bedre resultater.

Se sammenhengene

Det er en naturlig sammenheng mellom åpningsraten og klikkraten, men forskjellen er større mellom formiddag og ettermiddag/kveld på klikkraten enn på åpningsraten. En god antagelse på at ettermiddag/kveld ser ut til å fungere bedre er at de fleste utsendelsene våre kunder gjør retter seg mot konsumentmarkedet.
I så måte treffer det mottakeren bedre utenom arbeidstid. Dette kan kanskje også forklare ytterligere bedring av klikkrate på kvelden – man kan godt lese litt privat e-post på jobben, men man er mindre sannsynlig å klikke på lenker for å gjennomføre kjøp eller fordype seg i innholdet.

37 eksempler på gode emnefelt for inspirasjon

Visste du at 47% av mottakere åpner e-post kun basert på emnefeltet? Last ned disse eksemplene og bli inspirert.
Hva skjer med at søndag og natt til onsdag klokken 01 virker så bra, lurer du kanskje på? Det siste først: volumet på den timen er ganske lavt. Det er dessuten kun et knippe kunder som står bak de utsendelsene.
Disse har antageligvis meget lojale mottakere og har standardisert på det tidspunktet å sende, noe som da trekker opp akkurat den timen som disse sender sine kampanjer. Det samme kan nok gjelde for søndag, men her er bildet noe mer nyansert. Hele søndagen ser generelt sett ut til å gjøre det veldig bra – kanskje det er da mange kobler av med nettbrettet foran TVen?
Seng med frokost og laptop

Foto: Eea Ikeda

Oppsummert

Som nevnt innledningsvis er det ingen annen måte å finne ut hvilket tidspunkt som fungerer best for deg enn å teste. Men, vi kan trekke noen generelle hypoteser, om ikke annet.
Tenk over følgende: Sender du til konsumenter eller bedriftsmarkedet? For bedriftsmarkedet er det kanskje fremdeles lurt å sende på dagtid. Men henvender du deg til privatpersoner burde du prøve utenom arbeidstid.
Har du tenkt slik at mandag formiddag må være lurt for å nå mottakeren i det de begynner arbeidsuken? Det er det mange andre som også tenker! Om innboksen oversvømmes med e-post er det mindre sjanse for at ditt nyhetsbrev skiller seg ut. Kanskje du bør prøve på en annen formiddag i stedet?

Kom i gang helt gratis

Fyll inn din e-postadresse, så er du i gang med Mailmojo om få strakser.
Mailmojo

© Mailmojo AS, 2006–2024. Org.nr. 932 054 787 MVA.

hei@mailmojo.no21 42 30 30