Grovt sett kan vi inndele et salgs-relatert nyhetsbrev i tre viktige elementer: Emnet, innholdet og landingssiden du linker til. Alle elementene har forskjellige formål som det er viktig å være bevisst på for å oppnå best mulig effekt.

Emnet skal «selge» åpningen

Steg 1 er å få mottakeren til å åpne nyhetsbrevet. Dette er emnet sin jobb. Du skal derfor ikke «overselge» i emnet og prøve å få salget – det kommer senere. Få de bare til å åpne!

Vi kan videre inndele emner i to grove kategorier: Nysgjerrighet eller direkte.

Førstnevnte spiller på leseren sin nysgjerrighet etter å vite mer, og kan typisk være et åpent spørsmål eller en uferdig setning. Vårt forrige nyhetsbrev var et eksempel på dette, med emnet «Åpner du dette nyhetsbrevet…» hvor setningen ble avsluttet i innholdet.

Direkte emner gir en konkret grunn til å åpne det, som f.eks. «7 gode grunner til å sende nyhetsbrev».

Innholdet skal «selge» klikket

Det er innholdet sin jobb å få mottakeren til å klikke på lenken(e) du ønsker. Teksten og bildene sin oppgave er å få mottakeren interessert nok i å lese mer eller se nærmere på produktet/tjenesten ved å klikke på en lenke. E-posten skal altså ikke ro i havn salget i seg selv!

Tenk over hva som er den viktigste informasjonen som gjør at mottakeren vil vite mer om produktet.

Dette betyr ikke at du skal være vag, for klikk fra irrelevante personer som aldri kommer til å kjøpe har ingen verdi. Du må derfor være klar på hva lenken leder til, men det betyr ikke at du trenger å informere om alle detaljer – det gjør du på landingssiden.

Landingssiden skal selge produktet/tjenesten

Det er først her du gjør salget! Ingen kan kjøpe direkte fra nyhetsbrevet ditt uansett, så en nettside (landingsside) er stedet du gjerne veileder de til.

Denne bør være så spesifikk som mulig for det du ønsker å selge.

Har du en nettbutikk bør du med andre ord lenke direkte til en kampanjeside eller et bestemt produkt, ikke til forsiden eller andre sider hvor den besøkende lett kan føle seg forvirret.

Jo mindre distraherende informasjon det er på siden, desto bedre. Følg opp teksten som «solgte» klikket med å selge inn produktet eller tjenesten i seg selv.