En veiledning til segmenter og e-postlister

Anders Steinlein

Segmentering er et godt, gammelt uttrykk innenfor markedsføringsbransjen. Der segmenterer man, dvs. deler opp, en markedsføringskampanje ut i fra målgrupper.

Det handler enkelt og greit om å gruppere mottakere basert på ulike kriterier. Det kan være varer de har kjøpt, områder de holder til i eller om de er medlemmer eller ikke, eller andre inndelinger som gir mening for det innholdet du skal sende ut.

Barn som sorterer sjokoladeegg

Foto: Sophie Elvis

E-postlister

E-postlister er det øverste «nivået» man kan dele opp kontakter i. Du har muligheten til å opprette flere e-postlister, dersom du sender ut nyhetsbrev for forskjellige bedrifter. Dette gjør det mulig å ha én MailMojo-konto med flere e-postlister som har helt separate kontakter og avsenderadresser. Du har av den grunn også mulighet til å justere avmeldingsinnstillinger på e-postlister, for å bestemme om avmeldinger skal gjelde generelt for hele din konto eller være isolert per e-postliste.

Det passer også fint å bruke e-postlister for helt forskjellige prosjekter innen samme firma. Men dersom det er naturlig å sende et og samme nyhetsbrev til «alle» innimellom, bør du heller bruke merkelapper og segmentere. Det forhindrer at du sender samme innhold flere ganger til en og samme mottaker, og det gjør det lettere for deg å håndtere kontaktene dine.

Skjermbilde av to ulike e-postlister

Eksempel på to e-postlister

Segmenter

Segmenter er i stedet et dynamisk uttrekk av kontaktene basert på regler du bestemmer. Det finnes flere ulike kriterier for å opprette nye segmenter, enten du vil opprette mer permanente segmenter eller kun for en spesifikk utsendelse. For eksempel om du vil sende ut et allerede sendt nyhetsbrev til en ny gruppe. Segmentene for den enkelte e-postlisten vises i oversikten, og du kan til enhver tid se hvor mange kontakter som inngår i hvert segment.

I mange tilfeller baserer segmentene seg på merkelapper du allerede har opprettet og merket kontaktene med. (I hjelpeartikkelen vår kan lese eller se video om hvordan du løser det helt konkret.) Et segment kan basere seg på en eller flere merkelapper, slik at du kan spisse innholdet ditt helt sylskarpt for for eksempel leger i Akershus som ikke er abonnenter av magasinet ditt.

En kontakt kan altså ha flere merkelapper, og kan derfor også høre til flere segmenter. Det er alltid enkelt å se hvem som har hvilke merkelapper gjennom visningen for dette i kontaktlisten din.

Målrettet kommunikasjon

Segmentering gjør det mulig å kommunisere mer tilpasset til ulike grupper, basert på deres historikk eller tilhørighet. Personlig tilpassing av nyhetsbrev viser seg å være mer treffsikkert (sier seg kanskje selv) og å gi bedre resultater.

Og ikke er det vanskelig heller, så gjør deg selv tjenesten og kom igang i dag.