En av de mer «irriterende» tingene med nyhetsbrev og epost markedsføring i dag er at mottakere normalt sett konkret må velge å se bilder — de er gjerne skjult som standard. Det er derfor viktig å sørge for at dine nyhetsbrev ser best mulig ut med bilder avslått også, med effektiv bruk av fontstørrelser, farger på elementer, alt-attributter på bildene, o.l.

Jeg sa derimot «normalt sett», for det er en ting som kan løse dette. Ligger du i adresseboken eller «safe sender list» til mottakeren, blir du sett på som en kjent avsender og bildene vil lastes ned og vises automatisk. I tillegg kan dette gi mer pålitelig levering til enkelte leverandører som eksempelvis Hotmail. Et tips er derfor å oppfordre dine mottakere til å gjøre nettopp dette, ved å ha en liten notis i din nyhetsbrevmal. For eksempel:

Liker du vårt nyhetsbrev? Legg <avsenderadressen> i din adressebok eller «safe sender list» for å sørge for pålitelig levering av våre nyhetsbrev også i fremtiden!