En veiledning til segmenter og e-postlister

Anders Steinlein

Det er en stund siden denne bloggposten var rykende fersk. Segmentering fungerer fremdeles på temmelig lik måte, men ellers er ikke all informasjon riktig lenger .

Flere har spurt om hvordan segmenter og e-postlister i MailMojo 2.0 fungerer og hvordan de skiller seg fra grupper i MailMojo 1.7 (gamle MailMojo). Dette innlegget forsøker å oppklare forskjellene disse i mellom.

MailMojo 2.0 introduserte et nytt konsept for MailMojo sin del, kalt segmenter. Segmentering er et godt gammelt uttrykk innenfor markedsføringsbransjen. Der segmenterer man, dvs. deler opp, en markedsføringskampanje ut i fra målgrupper. I gamle MailMojo hadde man grupper som den eneste måten å dele opp kontaktene sine på. En målsetning for MailMojo 2.0 var å gjøre inndelingen mer fleksibel, som resulterte i e-postlister og segmenter.

Barn som sorterer sjokoladeegg

Foto: Sophie Elvis

E-postlister

E-postlister er det øverste «nivået» man kan dele opp kontakter i. MailMojo 1.7 hadde ikke dette konseptet – din konto med alle dine kontakter var i praksis én e-postliste. Flere e-postlister i 2.0 kom i stor grad etter ønsker fra flere kunder som sender ut nyhetsbrev for forskjellige bedrifter. Det er da mulig å ha én MailMojo-konto med flere e-postlister som har helt separate kontakter og avsenderadresser. Du har av den grunn også mulighet til å justere avmeldingsinnstillinger på e-postlister, for å bestemme om avmeldinger skal gjelde generelt for hele din konto eller være isolert per e-postliste.

Det passer også fint å bruke e-postlister for helt forskjellige prosjekter/områder innenfor et og samme firma. Vi har eksempelvis en e-postliste for MailMojo, og en for vårt juridiske foretak Z-it Productions. Poenget er at e-postlister ikke bør brukes for inndeling av kontakter der det er naturlig å sende et og samme nyhetsbrev til «alle». For å ta vårt eksempel videre, så kjenner MailMojo-kunder flest lite til vårt foretak Z-it Productions, og skal således aldri få samme nyhetsbrev som vi sender til våre kunder i Z-it.

zitprod_lists.png

Segmenter

Segmenter er på sin side MailMojo 2.0 sitt svar på grupper i 1.7. Det fungerer dog på en litt annen måte som kan føles mer omfattende for brukere som kommer fra det gamle systemet, ettersom det er en mer avansert funksjonalitet som er lagt til rette for flere utvidelser i fremtiden.

Mens man i 1.7 la kontakter inn i grupper, legger man ikke kontakter direkte inn i segmenter. Segmenter er i stedet et dynamisk uttrekk av kontaktene basert på regler du bestemmer. De eneste kriteriene vi støtter per i dag er merkelapper (også kalt emneord eller tags) på kontakter. Merkelapper blir dermed på mange måter som grupper i 1.7, ved at du «tagger» kontakter på tilsvarende måte som man før markerte hvilke grupper de tilhører. Segmenter henter dermed ut kontakter basert på hvilke merkelapper du sier at kontaktene må ha — eller IKKE kan ha.

zitprod_segment.png

Segmenter i praksis

La oss ta et eksempel for å illustrere dette i praksis. Si du bruker merkelappene «nyhetsbrev» og «kunde» for å tagge kontakter som henholdsvis har meldt seg på ditt nyhetsbrev via et påmeldingsskjema og betalende kunder. En del kunder har jo gjerne også meldt seg på nyhetsbrevet, og vil da ha begge merkelappene. For ditt vanlige nyhetsbrev vil du da opprette et segment, kalt f.eks. «Nyhetsbrev», som enkelt og greit krever at kontaktene skal ha merkelappen «nyhetsbrev». Men kanskje du til tider ønsker å sende et nyhetsbrev spisset mot nyhetsbrevmottakerne som ikke allerede er kunder? Kanskje for å gi de et spesielt introduksjonstilbud? Det er da fint mulig ved å opprette et segment som krever at kontaktene skal ha merkelappen «nyhetsbrev», men IKKE ha «kunde».

Eksempelet over ville ikke vært mulig med grupper, annet enn ved å opprette en ny gruppe og gjøre en manuell filtrering. Det å bruke regler for automatisk uttrekk av kontakter åpner som nevnt også for flere muligheter i fremtiden. Eksempelvis planlegger vi å innføre påmeldingsdato som et kriterie, slik at du enkelt kan ha et segment for f.eks. å sende til «alle påmeldte siste måned». Egendefinerte datafelt er også noe vi ønsker å støtte i fremtiden – for å lagre mer data per kontakt – hvorav man da kan se for seg uttrekk av kontakter basert på dette, som f.eks. postnummer.

Spørsmål?

Vi er klar over at dette er en av de mer avanserte funksjonene i MailMojo å sette seg inn i, så vi er veldig mottakelig for spørsmål og innspill som vi alle kan dra nytte av. Bruk gjerne kommentarfeltet, eller kontakt oss på e-post, Twitter eller Facebook. Følg oss forøvrig gjerne, så blir vi ekstra glade!