Effektive nyhetsbrev: Strategi

Anders Steinlein

Det er ganske lenge siden vi skrev denne artikkelen. Den er ikke helt på jorde, men du finner en mer oppdatert versjon i denne bloggposten.

E-postnyhetsbrev er en effektiv form for markedsføring og kommunikasjon for enhver bransje — alt fra butikker og reiselivsaktører til interesseorganisasjoner og industriaktører har kunder og interessenter de ønsker å kommunisere med. Det kan derfor være vanskelig å gi generelle retningslinjer for effektive nyhetsbrev, men allikevel er det enkelte hensyn alle kan ta. I denne omgang skal vi se på strategiske hensyn, mens vi neste uke går inn på det innholdsmessige.

Finn målet for nyhetsbrevene.

Er målet å få direkte salg, eller å knytte sterkere bånd til mottakerne ved å dele av din kunnskap og komme med nyttig informasjon? Det trenger selvsagt ikke være 100% enten-eller, men vær bevisst på valgene og ærlig ovenfor dine mottakere. Valget ditt her vil ofte også påvirke den designmessige utformingen av nyhetsbrevet.

Avgjør sendingsfrekvensen, og følg den.

Ved å være konsistent på hvor ofte du sender nyhetsbrev vet mottakerne dine hva de kan forvente. Ofte kan det derfor være lurt å informere om dette ved påmeldingsskjema. Den generelle trenden heller mot månedlige utsendelser som mottakere sjeldnere «går lei», men hyppigere utsendelser passer for mange. Eksempler på daglige nyhetsbrev kan være av typen «dagens humor», mens ukentlige kan passe godt for konsertarrangører o.l.

Vurder å segmentere mottakere for forskjellig type nyhetsbrev.

Avhengig av hvor nisje eller generelt ditt budskap er kan det lønne seg å segmentere mottakerne ved å la de selv velge sine interesseområder. Reiselivsaktører kan for eksempel ha separate utsendelser for strandferie eller byferie — eller kanskje noe så spesifikt som fotballturer? Jo mer relevant nyhetsbrevet er for dine mottakere, jo bedre vil responsen bli.