Alle brukere av MailMojo forplikter seg til å følge våre retningslinjer mot spam, men selv om man mener godt og sender ønsket epost hender det man blir fanget av et aggressivt spam-filter. Ofte kommer dette av at selve innholdet blir oppfattet som spam. Følg disse tre tipsene, og sannsynligheten for at du når frem til dine mottakere øker betraktelig:

  1. Ikke bruk MASSE STORE BOKSTAVER. Spam-filtere er veldig fientlig innstilt mot dette, spesielt dersom du bruker store bokstaver i emnet. Bruk heller fet eller kursiv tekst for å trekke oppmerksomheten mot enkelte deler av din tekst.
  2. Ikke overdriv bruken av spesialtegn!!! (Ops, der gjorde jeg det selv.) Unngå mange utropstegn, overdreven bruk av punktum, dollartegn (for all del!) og andre spesielle tegn. I kombinasjon med STORE BOKSTAVER nevnt i stad kan jeg nærmest garantere at innholdet vil bli oppfattet som spam. Ikke gjør det.
  3. Ikke overdriv bruk av bilder i din HTML-epost, siden bilder ofte brukes for å skjule spammete innhold. Sørg for at det er et «naturlig» forhold mellom bilder og innholdsteksten.

Ikke bare er disse punktene viktige for å unnslippe spam-filtere, men følger du dette er innholdet gjerne også enklere å lese for dine mottakere.

SpamCheck er et enkelt (og gratis) verktøy du kan bruke for å sjekke sannsynligheten for at innholdet i nyhetsbrevet ditt vil bli tatt av spamfiltere. Sender du nyhetsbrev på engelsk er dette verktøyet desto mer nyttig, da engelske ord og fraser som free, money, try now også utløser mange spam-filtere.