Helt siden MailMojo 2 ble lansert for snart halvannet år siden har du kunnet se hvor mange som åpnet dine nyhetsbrev. Frem til nå har åpningsraten vært basert på antall åpninger ut i fra hvor mange mottakere du sendte nyhetsbrevet til. Vi har nå endret dette til å bli på linje med definisjonen som har blitt vanlig innenfor e-postmarkedsføring generelt, nemlig basert på leverte e-post. Det vil si at vi trekker fra returnerte/ikke-leverte e-post fra antall mottakere før vi regner ut åpningsraten. Dette har tilbakevirkende kraft, slik at alle dine tidligere nyhetsbrev vil ha dette justert. I de fleste tilfellene endrer ikke dette på mye, men for nyhetsbrev med høyere andel returnerte e-poster kan åpningsraten være en del høyere enn tidligere sett.

Ny statistikk over spamrapporter

Tidligere i våres begynte vi å samle inn statistikk over de som klikker på Spam-knappen i enkelte webmailklienter. Disse tallene blir nå eksponert for deg, slik at du i statistikken kan se hvor mange som markerte ditt nyhetsbrev som spam. Det er naturlig nok ikke alle kilder til spam-sortering vi får informasjon om, men dette vil allikevel gi en indikator på kvaliteten på dine nyhetsbrev.