Mot slutten av fjoråret gjorde Google en endring i Gmail med at bilder ble lastet og vist automatisk. Dette var i og for seg en endring vi setter pris på, ettersom det fører til at mottakere i Gmail ikke trenger å trykke en knapp for å vise bildene i ditt nyhetsbrev – de vises nå automatisk. Dette vil igjen kunne føre til høyere åpningsrate i din statistikk dersom du sender til mange Gmail-mottakere, ettersom måten åpningsstatistikk spores på er nettopp at mottakeren laster ned bilder fra vår server.

Gmail viser nå bilder som standard

Det var derimot en liten hake ved denne endringen, nemlig at Gmail da laster ned bildene via sine egne servere først. For å hoppe forbi den tekniske årsaken til dette og hvordan det fungerer, så førte dette kort fortalt til at vår statistikk som sporer hvilken by mottakere åpner/klikker på nyhetsbrev fra ble feil for Gmail-mottakere. De ble dermed sporet til Google sine servere i Mountain View, USA, som du kanskje har sett i statistikken din?

Nå har vi derimot lansert en liten oppgradering av statistikken som tar hensyn til dette og luker bort «feilaktig» stedsstatistikk fra Gmail-mottakere. Du vil altså nå se stedsstatistikken (selv på tidligere utsendelser) bli returnert til det normale.