Med lanseringen av MailMojo 2.0.0 introduserer vi to nye mal-eksempler som følger med alle nye kontoer. Dersom du allerede har en MailMojo 2.0-konto kan du laste ned malene her. For å legge de inn på MailMojo-kontoen din åpner du ZIP-pakken, klipper og limer innholdet fra filen index.html inn i HTML-definisjonen på en ny mal, og laster opp alle bildene (i høyrekolonnen når du oppretter den nye malen).

Den enkle brevmalen er tiltenkt å kunne brukes som den er. Den kan passe når man ønsker å sende enkle nyhetsbrev, påminnelser eller notiser med «rik tekst». Der får du muligheten til å stilisere tekst som du vil og laste opp bilder, uten at malen i seg selv legger noen føringer for avansert layout, profil eller bruk av logo.

Nettbutikkmalen er i hovedsak ment å gi inspirasjon og kode-messig veiledning til en mer tilpasset mal, men kan også fint brukes direkte. Designet er derfor gjort veldig nøytralt, slik at den skal kunne brukes i flere sammenhenger. Logo, produktbilder, linker, tekst osv., kan enkelt byttes ut når du starter en ny utsendelse med malen.

Vi anbefaler at du bytter ut logoen i selve malen dersom du planlegger å bruke malen aktivt – ellers er vi forøvrig selvsagt behjelpelig med både modifikasjoner av eksempelmaler og utforming av helt spesialdesignede maler for din bedrift.