Endring i avsenderfeltet

Anders Steinlein

Denne oppdateringen er god og gammel, og vi har kommet enda lenger siden den gang.

Vi har nettopp lagt ut en oppdatering med diverse feilrettinger og mindre forbedringer. Blant disse er en ny måte avsender vises på i enkelte e-postprogrammer. La meg først gi en kort (delvis) teknisk introduksjon. Det er egentlig to «typer» avsendere på en e-post sendt fra MailMojo: Hvem e-posten er fra («From»), og hvem som står for selve utsendelsen («Sender»). Førstnevnte er deg, mens sistnevnte er MailMojo. Av den grunn har «Sender» tidligere blitt satt til «MailMojo.no», med en litt teknisk e-postadresse for sporing tilbake til den faktiske utsendelsen. I henholdsvis Outlook og Thunderbird kunne avsenderområdet se slik ut:

Outlook før oppdatering
Thunderbird før oppdatering

Etter den nye oppdateringen har vi gått bort i fra bruken av «MailMojo.no» som «Sender». I stedet setter vi inn ditt avsendernavn som ellers blir brukt i «From». E-postadressen i «Sender» har også blitt gjort penere, ved å bruke en e-postadresse som likner din egentlige avsenderadresse som brukes i «From». Etter endringen kan det se slik ut:

Outlook etter oppdatering
Thunderbird etter oppdatering

Resultatet håper vi er et litt hyggeligere avsenderområde. 🙂